Konsultacje psychologiczne, które oferujemy obejmują:

– profesjonalne pisanie CV
– konsultacje w zakresie oceny umiejętności interpersonalnych (praca w grupie, radzenie sobie ze stresem)
– konsultacje w zakresie predyspozycji osobowościowych do pracy na stanowiskach kierowniczych
– rekrutacja i selekcja pracowników na różne stanowiska pracy

Nasi Partnerzy

Firmy współpracujące z nami