Konsultacje psychologiczne, które oferujemy obejmują:

– indywidualne konsultacje dotyczące problemów osobistych (osamotnienie, brak wiary w siebie i swoje możliwości, poczucie braku akceptacji, nieuzasadnione poczucie winy)
– indywidualne konsultacje dotyczące rozwoju osobistego (tworzenie profilu intelektualno – osobowościowego)
– diagnostyka psychologiczna (sporządzanie opinii w zakresie diagnozy funkcjonowania społecznego, osobowościowego, emocjonalnego, intelektualnego)
– badania i opinie sądowe (w sprawach rozwodowych, opiekuńczych i wychowawczych)

Nasi Partnerzy

Firmy współpracujące z nami